Botilbud til barn og unge
For noen barn og ungdom som lever med vold eller seksuelle overgrep i familien sin er det slik at de ikke er trygge hjemme der de bor. Krise- og incestsenteret har derfor et botilbud for barn sammen med en voksen. Man kan da komme til oss og bo i en kort periode sammen med den voksne.

Når barn og ungdom bor på senteret får alle et samtaletilbud. Det betyr at du får en voksen du kan snakke med om de utfordringene du har i hverdagen din, og om hvordan du har det. Barn og ungdom som bor hos oss kan fortsette å gå på den skolen de går på, og vi hjelper til med transport dersom det er nødvendig. Man kan også fortsette på fritidsaktivitetene sine, og være sammen med venner. Det er den voksne som du bor her sammen med som har ansvaret for deg.

Botilbud til voksne
Vi gir et midlertidig botilbud i en krisesituasjon til kvinner, menn og deres medfølgende barn. Boenheten for menn er adskilt fra resten av huset – med egen inngang. Alle rommene har eget bad og tilgang til kjøkken.

Mens de bor hos oss vil både kvinner, menn og barn få et samtaletilbud med egen primærkontakt. Primærkontakten bistår også i forbindelse med kontakt med hjelpeapparatet, advokat, tolk o.s.v. som måtte vise seg nødvendig under oppholdet.

Hos oss har vi også fokus på brukermedvirkning, miljøterapi og veiledning til “veien videre” og reetablering.