Samtaletilbud til barn og unge
På Krise- og Incestsenteret i Follo vet vi mye om hvordan det er å være barn/ungdom som er utsatt for seksuelle overgrep eller vold. Alle som blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep reagerer på sin måte, og det er kun den det gjelder som vet hva som er det vanskeligste. Det som ofte er felles for alle barn og ungdom som opplever å bli utsatt for seksuelle overgrep eller vold er at hodet blir altfor fullt av alle de vanskelige tankene, og hverdagen blir vanskelig å håndtere. Hos oss kan du få en egen voksen å prate med på dagtid.

Samtaletilbud til voksne
Vi har et lavterskel samtaletilbud til alle som har opplevd psykisk og fysisk vold i nære relasjoner eller som har vært utsatt for incest eller andre seksuelle overgrep.

Vi jobber etter prinsippet ”Hjelp til selvhjelp”. Det betyr at vi sammen med brukerne kartlegger problematikken, finner frem til brukerens egne evner og ressurser og hjelper denne til å bruke disse til å løse problemene. Her kan du være anonym og alle som jobber her har taushetsplikt etter Forvaltningsloven. Hos oss blir du møtt med respekt og forståelse. Vår oppgave er å lytte og støtte deg, slik at du kan nå de mål du setter deg.

 

Vi kan tilby:

  • Samtaler for bearbeidelse
  • Råd og veiledning
  • Advokatvakt
  • Bistand ved anmeldelse
  • Tolk
  • Opplysninger om hvilke rettigheter du har
  • Hjelp til å lage et forslag til samværsavtale