Krise- og incestsenteret i Follo arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer og temadager. Noe er beregnet på hjelpeapparatet, samarbeidspartnere eller andre interesserte. Vi lager gjerne egne kurs og foredrag tilpasset den enkelte organisasjon, arbeidsplass eller skoleklasser – og vi kommer gjerne til dere.

Krise- og incestsenteret i Follo har valgt å sette fokus på forebyggende arbeid blant barn og unge. Vi ønsker at det skal bli en mer åpenhet rundt temaet vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, og at det blir en økt kunnskap om dette hos de som arbeid med barn og unge i Follo. I denne forbindelse inviterer vi til ulike seminarer og tema dager for ansatte i skoler, barnehager, SFO, fritidsklubber og lignende. Hvis dere ønsker et slikt kurs så er det bare å ta kontakt med oss.

Undervisning for elever i 6. klasse
Vi ønsker også at barn og unge skal få en økt kunnskap om dette temaet, og har derfor utarbeidet et undervisningsopplegg for 6. klasse. Dette er et undervisningsopplegg som alle barneskolene i Follo vil få informasjon og tilbud om. For oss er det viktig at det fokuseres på dette temaet for å forebygge at barn og unge blir bærende på vanskelige opplevelser, og ikke får den hjelpen de er i behov av, og har krav på.

Gjennom undervisningen vil vi komme innom ulike temaer knyttet opp mot vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Vi snakker om hva seksuelle overgrep og vold er, og hvor ungene kan henvende seg om de opplever noe som er vanskelig. Vi snakker om viktigheten av å snakke med noen voksne, og om hva som skjer om man forteller om sine opplevelser. Vi har hele tiden fokus på at det aldri er barnets skyld om det utsettes for overgrep eller vold, men at dette er fullt og helt den voksnes ansvar.