“Nettverket” er en sosial møteplass for kvinner og barn som bor/har bodd, eller benytter seg av samtaletilbudet på Krise- og Incestsenteret i Follo.

Mange kvinner som har levd lenge i mishandlingsforhold, har i løpet av den perioden mistet store deler av nettverket sitt. De må ofte begynne på nytt, når de flytter ut fra Krise- og incestsenteret. Disse kvinnene har spesielt stor glede og nytte av “Nettverket”, og mange vennskap har blitt knyttet opp igjennom årene. “Nettverket” møtes på kveldstid, 2 ganger i måneden. Til hobbyaktiviteter på huset, eller til fellesturer i nærmiljøet.

De kveldene det er “Nettverk” på huset, er mødrene sammen på møterommet. Der er de selv ansvarlige for å koke kaffe/te og steke vafler eller lignende. Barna er på “Kroken”- barnas avdeling, hvor de har sine egne aktiviteter.

Hver sommer reiser “Nettverket” på en 4 dagers ferietur. Det er ikke alle som har råd til ferie eller har noen å feriere sammen med, og da kan “Nettverket” være et godt tilbud.