Her er våre definisjoner på vold og seksuelle overgrep. Du kan også lese om de normale reaksjonene som kan oppstå hvis man har vært utsatt for dette.

 • Hva er vold og mishandling?

  Bruk av psykisk og fysisk vold mot andre personer, som for eksempel:

  • Trusler
  • Mobbing
  • Trakassering
  • Tvang
  • Isolasjon
  • Slag
  • Spark
  • Lugging
  • Biting
  • Binding
  • Angrep med ulike gjenstander
  • Risping og stikking med kniv
  • Forsøk på drukning
  • Tvangsekteskap
  • Kjønnslemlestelse (omskjæring)

   

  All fysisk mishandling innebærer også psykisk mishandling. Vår erfaring er at blåmerkene på “sjela” gjør mer vondt enn de merkene som synes utenpå. Vi vet at vold i nære relasjoner skjer i alle typer miljøer. Mishandling berører barn, ungdom, voksne og eldre. Uavhengig av kjønn, alder, legning eller etnisk bakgrunn.

  ”Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, skremmer, smerter eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutter å gjøre noe den vil.”

  – Per Isdal – ATV (Alternativ til vold)

 • Reaksjoner etter mishandling

  Ikke alle voldsutsatte har alle, men alle har noen av disse reaksjonene. Det er viktig å vite at mange av disse reaksjonene også kan ha sammenheng med andre opplevde traumer.

  Normale reaksjoner etter å ha vært utsatt for psykisk og fysisk mishandling kan være:

  • Underskudd
  • Redsel
  • Indre uro
  • Kaos
  • Sjokk
  • Manglende hukommelse
  • Gjenopplevelser
  • Skamfølelse
  • Skyldfølelse
  • Følelse av håpløshet og mindreverd
  • Kroppslige reaksjoner
  • Fortrengning
  • Bruker mye energi på og ikke ta inn over seg det som har skjedd
  • Manglende struktur/døgnrytme
  • Mareritt
  • Følelse av nummenhet/bedøvelse
  • Isolerer seg fra andre
  • Angst og depresjon
  • Vansker med å se egne behov
  • Vansker med å se barnas behov
 • Hva er incest og seksuelle overgrep?

  Seksuelle overgrep
  Seksuelle overgrep er når man trakasserer eller kroppslig utnytter en person gjennom seksuell atferd. Denne type atferd utføres for å kontrollere og ydmyke den andre. Et barn utsettes for seksuelle overgrep når det trekkes inn i seksuell aktivitet det selv ikke forstår følgene av, og som det er alt for umodent til å gi noe samtykke til. Dette skjer oftere enn en trodde før og det medfører ofte skader i barnets følelsesmessige utvikling.

  Seksuelle overgrep er å bli fratatt kontrollen over egen kropp, egne verdier og troen på egne følelser.

  Vår definisjon av incest
  Incest er fysisk eller psykisk utnyttelse av barn og unges seksuelle integritet begått av noen de står i et tillitsforhold til. Tillitsforholdet skiller incest fra andre seksuelle overgrep.

  Voldtekt
  Voldtekt er en sammensatt forbrytelse som rammer flere sider av ens personlige frihet, rettskaffenhet, moral og karakter.

  Voldtektsforbrytelsen er en alvorlig krenkelse av ens personlige integritet, dvs. frihet og mulighet til å avvise tilnærmelser av seksuell karakter og til selv å bestemme over egen seksualitet.

  Flere typer voldtekt
  De fleste voldtekter skjer i parforhold. En del er såkalte bekjentskapsvoldtekter der partene kanskje har blitt kjent med hverandre i løpet av kvelden, mens en liten del er overfalls-voldtekter med ukjent gjerningsmann. Denne type voldtekter har et vesentlig tilleggs element: frykten for å bevege seg utendørs påvirker livskvaliteten til offeret.

  I tillegg har vi også ungdomsvoldtekt. Denne typen overgrep kjennetegnes ved at det skjer mellom jevnaldrende ungdommer som kjenner hverandre fra før. De er gjerne i samme gjeng, går i samme klasse eller er til og med kjærester. Ofte blir det ikke da brukt vold, men et ”nei” blir ikke respektert. Noen ganger er det alkohol eller rus med i bildet og i andre tilfeller hører vi om ufrivillig rus/dop.

  Rask og profesjonell bistand er viktig. Vi samarbeider med overgrepsmottaket ved legevakten i Oslo.

  Overgrepsmottaket ved legevakten i Oslo
  Tlf.: 23 48 70 90. For mer info se Legevakten Oslo.

  Hvis du bor i Vestby kommune kan du ta kontakt med overgrepsmottaket i Fredrikstad
  Overgrepsmottaket i Fredrikstad:  Tlf: 116117 For mer info se Overgrepsmottaket i Østfold.

 • Reaksjoner etter seksuelle overgrep

  Normale reaksjoner som kan forekomme hos unge og voksne som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep i barne- eller ungdomsår.

  Ikke alle utsatte har alle, men alle har noen av disse reaksjonene. Det er viktig å vite at mange av disse reaksjonene også kan ha sammenheng med andre opplevde traumer.

   

  Vanlige reaksjoner kan være:

  • Skyldfølelse
  • Skamfølelse
  • Negativt selvbilde
  • Dårlig selvtillit
  • Avsky for egen kropp
  • Spiseforstyrrelser
  • Angst/depresjoner
  • Føler seg annerledes
  • Tar på seg ”masken”
  • Vansker med relasjoner til andre mennesker (stoler ikke på andre)
  • Konsentrasjonsvansker
  • ”Vondter” i kroppen
  • Sliter med kvalmefølelse
  • Selvskading
  • Selvmordstanker
  • Problemer med fysisk nærhet og seksualitet
  • Hukommelsessvikt
  • Flashbacks (gjenopplevelse av hendelsen, påtrengende erindringer eller mareritt)
  • Regresjon – Går følelsesmessig tilbake i utviklingen
  • Følelsesmessige problemer i forhold til graviditet og fødsel
  • Økt kontrollbehov
  • Selvsabotasje

   

  Andre reaksjoner:     

  • Spilleavhengighet
  • Rusmisbruk
  • Prostitusjon
  • Vanskelig å sette egne grenser
  • Vanskelig å sette grenser for egne barn
  • Mange sexpartnere
  • Får ikke til livet sitt (jobb, skole, forhold osv.)
  • Flukt (flykter inn i aktiviteter som gjør at han/hun slipper å tenke på det
 • Signaler fra barn og unge

  Symptomer og signaler hos misbrukte barn kan være:

  • Forteller om overgrep med rene ord
  • Kommer med antydninger eller doble budskap
  • Uttrykker seg gjennom tegning, skriftlig arbeid i skolen med seksuelt innhold
  • Endring i kroppsspråk og atferd. Viser tegn til mistrivsel
  • Det er viktig å være oppmerksom på at mange av disse signalene og symptomene som her blir nevnt, kan også være tegn på andre traumatiske opplevelser. Det er også viktig å vite at ikke alle utsatte barn har alle disse, men alle har noen

   

  Agerer innover:

  • Engstelig
  • Søvnproblemer (mareritt)
  • Skyldfølelse
  • Skamfølelse
  • Blir innadvendt; isolerer seg
  • Virker trist, tankefull
  • ”Vondter” i kroppen
  • Spisevansker
  • Selvskading
  • Later som ingenting
  • ”Flink pike/gutt”
  • Agerer utover:
  • Seksualisert atferd og språk
  • Sinne
  • Urolig (hyperaktivitet)
  • Konfliktskapende
  • Skading av mennesker og dyr
  • Kriminell atferd
  • Ekstremt kontaktsøkende – eller motsatt

   

  Andre reaksjoner:

  • Trøtt og uopplagt
  • Konsentrasjonsvansker
  • Uforutsigbar, fjern
  • Intensiv onanering
  • Regressiv atferd – (Når et barns naturlige utvikling stopper opp eller går tilbake)
  • Snakker ”babyspråk”
  • Snakker ”voksenspråk” – Ikke adekvat (ikke et barns naturlige ordvalg)
  • Barnet vil ikke hjem
  • Inntrykk av at barnet bærer på en tung hemmelighet
  • Man har følelsen av at noe er alvorlig uten at man kan sette en finger på hva det er

   

  Det er sjeldent fysiske tegn ved seksuelle overgrep, men fysiske tegn kan være:

  • Blåmerker i ansiktet, på lår og hofteparti
  • Gangproblemer
  • Bæsjer og tisser på seg
  • Svie i kjønnsorganer
  • Kjønnssykdommer, utflod
  • Blod i trusa (før pubertet)
  • Sårhet i skrittet