We offer counseling services, self-help groups and temporary housing to children and adults.

We also host lectures and seminars for organizations, collaborators and schools. Here you will find our annual reports, brochures and available positions.

 • Our objectives
  • To offer help to adults of both sexes and children who are experiencing abusive situations
  • To highlight and combat domestic violence
  • To offer help to people who are the victims of incest or sexual abuse and to their family/friends
  • The Crisis and Incest Centre aims to provide acute and short-term assistance. Long-term requirements for assistance will be referred to the ordinary support services

   

  All employees at the Centre have a duty of confidentiality under the Norwegian Public Administration Act and a duty of disclosure under the Norwegian Child Welfare Services Act.

 • Annual report

  Below you can find our annual report. Click to download in PDF.

 • Brochures

  Here you can find brochures for adults and children. Click to download in PDF.

 • Our business strategy and financial plan

  Here you can find our business strategy and financial plan

  /app/uploads/2019/01/Selskapsstrategi.jpg
  /app/uploads/2019/01/Økonomiplan.jpg
 • Current job openings

  Ledige stillinger ved Krise og incestsenteret i Follo (KISiF)

  Vi har 4 ledige stillinger i vår 12 ukers turnus.

  Stilling nr 1: Fast stilling i 39,55%
  Stillingen består av nattevakter hver onsdag. En nattevakthelg, to aftenvakthelger, og en bakvakthelg på 12 uker.

  Stilling nr 2: Fast stilling i 16,54%
  Stillingen består av en aftenvakt fredag og dagvakt lørdag og søndag, en bakvakthelg, en dagvakthelg og en nattevakthelg på 12 uker.

  Stilling nr 3: Fast stilling i 15,92%
  Stillingen består av to nattevakthelger, en aftenvakthelg og en bakvakthelg på 12 uker.

  Stilling nr 4: Fast stilling i 14%
  Stillingen består av en dagvakthelg og to aftenvakthelger på 12 uker.

  Arbeidstider:
  Nattevakter fra kl. 20:45 til 08:15 på hverdager. Vaktene er hvilende fra 01:00 til kl. 06:00.

  Fredag/lørdag og søndag er arbeidstiden til nattevaktene fra kl. 22:00.

  Fredag og lørdag med hvilende vakt fra kl. 01:00 til kl. 07:00. Arbeidstiden slutter 08:30. Søndagsvakten starter kl. 22:00 og går til 08:15 med hvilende vakt fra kl. 01:00 til kl. 06:00.

  Bakvakt er hjemmevakt fra kl. 21:00 til kl. 08:00 på hverdager. Bakvakthelg starter fredag kl. 15:00 til mandag kl. 08:00. Disse vaktene er betalt 1:5.

  Kriterier for den vi søker:

  • Du må ha helsefaglig bakgrunn/fagbrev, eller annen relevant erfaring.
  • Du må kunne møte på jobb innen 30 minutter når du har bakvakt.
  • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.

   

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Stillingen lønnes etter gjeldene tariff som fagarbeider fra kr 350.800 til kr 430.000.

  Søknadsfrist: 20.08.19