Alle kan bli utsatt for vold og seksuelle overgrep. Det kan også berøre den som kjenner noen, eller er i familie med en som er utsatt for dette.

– Vi er her for deg!

 • Barn og unge

  Alle barn og unge har rett til et liv uten vold og seksuelle overgrep. Vi som jobber på Krise- og Incestsenteret i Follo vet at mange barn og unge opplever å bli utsatt for seksuelle overgrep og/eller vold. Vi vet også at det kan være vanskelig å fortelle noen at man har det sånn. Det kan også være vanskelig å vite om det er det man har blitt utsatt for.

  Hva er seksuelle overgrep?

  Seksuelle overgrep er at en person gjør noe med din kropp som du ikke ønsker, eller at du blir truet eller lurt til å gjøre noe med kroppen til en annen person som du ikke vil. Det kan for eksempel være at du blir lurt eller tvunget til å ha sex med en annen person. At du opplever at noen tar på kroppen din på en måte som du ikke liker. At du som barn eller ungdom må ta på en annen person på for eksempel tissen eller rumpa. Barn og ungdom kan også bli utsatt for seksuelle overgrep ved at de må se på at andre har sex med hverandre.

  Barn og ungdom kan bli utsatt for seksuelle overgrep av personer de ikke kjenner og av personer som de kjenner godt.

  Hva er vold?

  Vold kan både være fysisk og psykisk. Den fysiske volden kan for eksempel være slag, spark, bruk av våpen/kniv, lugging, biting osv. Denne typen vold lager skader som vi noen ganger kan se på kroppen.  Den psykiske volden kan for eksempel være trusler, mobbing, å bli snakket stygt til, å bli nektet å ha kontakt med jevnaldrende, å bli fortalt at man ikke er verdt noe. Den psykiske volden lager skader som vi ikke kan se. Det er tankene og følelsene til den personen som blir utsatt som blir skadet.

  Mange barn og unge opplever også at voksne som de bryr seg om utsetter hverandre for vold. Noen ganger ser barna / ungdommen dette, og noen ganger hører de på. Dette er også en måte barn og ungdom kan oppleve vold på.

  Det som er viktig er at du som barn/ungdom vet er at det aldri er den som blir utsatt for seksuelle overgrep eller vold sin skyld. Dette gjelder uansett hva man sier eller ikke sier, hva man gjør eller ikke gjør. Det er også viktig at du forteller noen om hvordan du har det. Du kan da snakke med en voksen som du stoler på. Du kan også ringe til oss som jobber på Krise- og Incestsenteret.

 • Kvinner

  Vi er her for alle kvinner som utsettes for psykisk og eller fysisk mishandling i nære relasjoner. Vi er også her for deg som har opplevd incest eller andre seksuelle overgrep.

  Kanskje lever du med en partner eller har en kjæreste som sier stygge ord til deg eller gjør deg fysisk vond? Kanskje har du barn som lever sammen med dere? Det kan også være at det er andre i familien din som plager deg eller vil bestemme over deg.

  Hvordan har du det egentlig? Hvordan er det å være deg?

  Noen har opplevd incest eller seksuelle overgrep i barne- eller ungdomsår. Noen har blitt voldtatt. Noen opplever seksuell vold i parforholdet sitt. Noen lever med overgrep som fortsatt pågår. Veldig mange sier at de har det vanskelig i hverdagen sin. Mange sier at de ikke får til livet sitt.

  Til oss kan du komme for å snakke om det som er vanskelig. Kanskje trenger du hjelp til å sortere tankene dine? Hvis det ikke er trygt for deg eller barna dine hjemme, så trenger du kanskje å komme til oss for å bo i en periode.

  Du er uansett hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

 • Menn

  Kan menn bli utsatt for mishandling? Svaret er utvilsomt ja.

  Vi er ikke i tvil om at menn kan bli utsatt for psykisk og eller fysisk vold i nære relasjoner, på lik linje med kvinner. Vi vet også at menn kan ha blitt utsatt for incest eller annen seksualisert vold. Noen menn har opplevd dette i barne eller ungdomsårene, og noen lever i det fortsatt.

  Et stadig økende antall av menn tar kontakt med oss på Krise- og incestsenteret for å få hjelp. Mange menn blir utsatt for psykisk mishandling. Noen forteller at de opplever utskjelling, sårende kritikk, ignorering, avhør og kontroll fra partner. Andre sier de blir utsatt for fysisk, seksuell og materiell mishandling.

  Samme tilbud til menn som til kvinner

  Tilbudet vårt til menn er det samme som til kvinner og er nedfelt i Krisesenterlova. Til oss kan du komme for å snakke om det som er vanskelig. Kanskje trenger du hjelp til å sortere tankene dine. Hvis det ikke er trygt for deg eller barna dine hjemme, så trenger du kanskje å komme til oss for å bo i en periode.  Du er uansett hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

 • LHBT+

  Skeive personer er like voldsutsatt som heterofile. Hos oss er du velkommen – uansett kjønn og seksualitet.

  Vold kan skje i mange typer samlivsformer, og handler ikke om størrelse eller styrke. Fysisk-, psykisk- og seksuell mishandling skjer også i likekjønnede parforhold, og ofte er yngre personer ekstra utsatt. Hos oss er det trygt å snakke om kjønn og seksualitet, og vi ser deg for den du er – uansett legning.

  Hva kan vi hjelpe deg med?

  Til oss kan du komme for å snakke om det som er vanskelig. Kanskje trenger du hjelp til å sortere tankene dine? Hvis det ikke er trygt for deg eller barna dine hjemme, så trenger du kanskje å komme til oss for å bo i en periode.

 • Eldre

  Utrygghet kjenner ingen aldersgrense. Vi vet at vold og overgrep mot eldre kan skje både i private hjem og på institusjon. Mange eldre kan fortelle oss om psykisk og fysisk mishandling.

  Noen forteller om trusler, trakassering og økonomisk utnyttelse. Andre har opplevd seksuelle overgrep. Noen har opplevd vold og overgrep flere ganger gjennom et langt liv. De eldste som har vært i kontakt med oss for hjelp har vært mellom 80 og 90 år.

  Er du utsatt for vold eller overgrep?

  Det er aldri for sent å be om hjelp hvis du ønsker det. Vårt tilbud til eldre er det samme som til alle andre uavhengig av alder, kjønn eller nasjonalitet.

  Du er alltid hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

 • Flyktning/asylsøker/innvandrer

  Mange av de som kommer til oss på Krise- og incestsenteret er fra andre land. Noen er gift med en norsk mann eller dame, andre er gift med noen fra andre land. Hvis du må reise fra familien din fordi de slår deg, eller behandler deg veldig dårlig, 
eller hvis du trenger å snakke med noen om hvordan du har det, kan du komme til oss. Noen har vært utsatt for seksuelle overgrep og trenger noen å snakke med.

  Vi bruker tolk når vi snakker med deg, hvis du sier at du trenger det.

  Du har sikkert mange spørsmål

  • Hvor skal jeg bo?
  • Hvordan skal jeg få penger?
  • Kan jeg fortsette på norsk-kurs?
  • Er det sant at jeg mister barna mine hvis jeg ber om skilsmisse?
  • Er det sant at jeg blir sendt tilbake til hjemlandet mitt?
  • Hvem kan lære meg om Norge, om hvordan systemet fungerer og mine rettigheter?
  • Familien min sier de som jobber på Krisesenteret er dårlige mennesker. Er det sant?
  • Jeg er i Norge på familiegjenforening. 
Hvordan kan jeg søke om oppholdstillatelse for meg selv?
  • Jeg er redd, familien min truer med å skade meg. Hva kan jeg gjøre?
  • Hvis jeg blir skilt er jeg helt alene i Norge. Hvem kan hjelpe meg?
  • Jeg vil ikke gifte meg. Kan jeg si nei?
  • Alle jenter i min familie omskjæres. Jeg vil ikke! Kan jeg slippe det?
  • Jeg trenger å snakke med en advokat. Kan dere hjelpe meg med det?

   

  Vi kan mye om alle disse tingene og vil hjelpe deg til å finne svar. Vårt senter er åpent for både kvinner og menn, fra alle land, kulturer og religioner. Krisesenteret er et trygt sted for alle – velkommen!

 • Pårørende

  Kjenner du noen eller er du i familie med noen som du er bekymret for, eller har mistanke om at blir utsatt for mishandling eller seksuelle overgrep?

  Kanskje er du en mamma eller pappa? Pårørende kan også være en søster, bror, besteforeldre, annen i familien, partner eller en venn. Vi på Krise- og incestsenteret vet at det mange ganger kan være vanskelig å være pårørende. Noen ganger kan hele familier få det vanskelig.

  Pårørendehjelp

  Vi på Krise- og incestsenteret tenker at det er viktig at du som pårørende kan få noen å snakke med om det som er vanskelig for deg. Du er velkommen til å ringe oss eller komme til en samtale. Noen ønsker flere samtaler og noen ganger kan vi også gi pårørende tilbud om å delta i selvhjelpsgrupper.