Er du på flukt fra krigen i Ukraina og har opplevd vold i nære relasjoner og/eller menneskehandel?

Mange av de som kommer til oss på Krise- og incestsenteret er fra andre land. Vi tilbyr enesamtaler og midlertidig botilbud for deg som har opplevd vold i nære relasjoner og/eller menneskehandel. Hos oss er alle velkommen – uavhengig av kjønn, religion og etnisk opprinnelse.

Hva er vold?
Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.
– Per Isdal

Hva er menneskehandel?
Menneskehandel er når en person ved hjelp av enten vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger, utnytter eller forleder noen til: prostitusjon eller andre seksuelle ytelser tvangsarbeid eller tvangstjenester, for eksempel tigging krigstjeneste i utlandet fjerning av organer
– Politiet

Krise- og incestsenteret er et lavterskeltilbud og du trenger ingen henvisning for å kontakte oss. Alle våre tjenester er gratis, og vi bruker tolk når vi snakker med deg – hvis du sier at du trenger det.

Vi tilbyr

  • Utadrettet informasjonsarbeid om vårt tilbud til mennesker i krise, samt kompetanse på vold i nære relasjoner og menneskehandel.
  • Samtaler med enkeltpersoner i krise, utsatt for vold og/eller menneskehandel.
  • Et trygt, midlertidig botilbud, samt oppfølging til flyktninger som er utsatt for vold i nære relasjoner og/eller menneskehandel.
  • Sosiale aktiviteter for flyktninger (voksne og barn).
  • Kompetanse om foreldrestøtte knyttet til omsorg for egne barn.
  • Tolketjenester og kostnader som følge av dette.
  • En time gratis veiledning med advokat

Vi har åpent hele døgnet – hele året.

Kontakt oss på tlf 64 97 23 00 eller post@kisif.no