Krise- og incestsenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap. Senteret ligger i Ås og eies og drives av kommunene Ås, Nordre Follo, Nesodden, Frogn, Vestby og Enebakk.

Vi tilbyr samtaletilbud, selvhjelpsgrupper og botilbud til barn og voksne. Vi holder også kurs og undervisning for organisasjoner, samarbeidspartnere og skoleklasser.

På denne siden vil du også finne årsmeldinger og brosjyrene våre, samt ledige stillinger.