Krise- og incestsenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap. Senteret ligger i Ås og eies og drives av kommunene Ås, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Vestby og Enebakk.

Vi tilbyr samtaletilbud til barn og voksne, selvhjelpsgruppe og botilbud til barn og voksne. Vi holder også kurs og undervisning for organisasjoner, samarbeidspartnere og skoleklasser.

Her vil du finne årsmeldinger og brosjyrene våre, samt ledige stillinger.

 

 • Våre formål
  • Å yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i mishandlingssituasjoner
  • Å synliggjøre og bekjempe privat vold
  • Å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende
  • Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det ordinære hjelpeapparat

   

  Alle ansatte har taushetsplikt etter «Forvaltningsloven», og opplysningsplikt etter «Lov om barnevernstjenester».

 • Årsmelding

  Nedenfor finner du årsmelding for Krise- og incestsenteret i Follo. Klikk for å laste ned PDF-versjon.

 • Brosjyrer

  Her finner du brosjyrer for voksne og barn. Klikk for å laste ned PDF-utgave.

 • Selskapsstrategi og økonomiplan

  Her finner du vår selskapsstrategi og vår økonimoplan.

  /app/uploads/2019/01/Selskapsstrategi.jpg
  /app/uploads/2019/01/Økonomiplan.jpg
 • Ledige stillinger

  Ledige stillinger ved Krise og incestsenteret i Follo (KISiF)

  Vi har 4 ledige stillinger i vår 12 ukers turnus.

  Stilling nr 1: Fast stilling i 39,55%
  Stillingen består av nattevakter hver onsdag. En nattevakthelg, to aftenvakthelger, og en bakvakthelg på 12 uker.

  Stilling nr 2: Fast stilling i 16,54%
  Stillingen består av en aftenvakt fredag og dagvakt lørdag og søndag, en bakvakthelg, en dagvakthelg og en nattevakthelg på 12 uker.

  Stilling nr 3: Fast stilling i 15,92%
  Stillingen består av to nattevakthelger, en aftenvakthelg og en bakvakthelg på 12 uker.

  Stilling nr 4: Fast stilling i 14%
  Stillingen består av en dagvakthelg og to aftenvakthelger på 12 uker.

  Arbeidstider:
  Nattevakter fra kl. 20:45 til 08:15 på hverdager. Vaktene er hvilende fra 01:00 til kl. 06:00.

  Fredag/lørdag og søndag er arbeidstiden til nattevaktene fra kl. 22:00.

  Fredag og lørdag med hvilende vakt fra kl. 01:00 til kl. 07:00. Arbeidstiden slutter 08:30. Søndagsvakten starter kl. 22:00 og går til 08:15 med hvilende vakt fra kl. 01:00 til kl. 06:00.

  Bakvakt er hjemmevakt fra kl. 21:00 til kl. 08:00 på hverdager. Bakvakthelg starter fredag kl. 15:00 til mandag kl. 08:00. Disse vaktene er betalt 1:5.

  Kriterier for den vi søker:

  • Du må ha helsefaglig bakgrunn/fagbrev, eller annen relevant erfaring.
  • Du må kunne møte på jobb innen 30 minutter når du har bakvakt.
  • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.

   

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Stillingen lønnes etter gjeldene tariff som fagarbeider fra kr 350.800 til kr 430.000.

  Søknadsfrist: 20.08.19