Krise- og incestsenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap. Senteret ligger i Ås og eies og drives av kommunene Ås, Nordre Follo, Nesodden, Frogn, Vestby og Enebakk.

Vi tilbyr samtaletilbud, selvhjelpsgrupper og botilbud til barn og voksne. Vi holder også kurs og undervisning for organisasjoner, samarbeidspartnere og skoleklasser.

På denne siden vil du også finne årsmeldinger og brosjyrene våre, samt ledige stillinger.

 • Våre formål
  • Å yte hjelp til voksne og barn i mishandlingssituasjoner
  • Å synliggjøre og bekjempe privat vold
  • Å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende
  • Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det ordinære hjelpeapparat

  Alle ansatte har taushetsplikt etter «Forvaltningsloven», og opplysningsplikt etter «Lov om barnevernstjenester».

 • Årsmelding

  Nedenfor finner du årsmelding for Krise- og incestsenteret i Follo. Klikk for å laste ned PDF-versjon.

 • Brosjyrer

  Her finner du brosjyrer for voksne og barn. Klikk for å laste ned PDF-utgave.

 • Selskapsstrategi og økonomiplan

  Her finner du vår selskapsstrategi og vår økonomiplan.

  /app/uploads/2022/07/Skjermbilde-2022-07-03-kl.-22.42.26.png
  /app/uploads/2022/07/Skjermbilde-2022-07-03-kl.-22.42.07.png
 • Ledige stillinger

  Vi har for tiden ingen ledige stillinger.