Krise- og incestsenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap. Senteret ligger i Ås og eies og drives av kommunene Ås, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Vestby og Enebakk.

Vi tilbyr samtaletilbud til barn og voksne, selvhjelpsgruppe og botilbud til barn og voksne. Vi holder også kurs og undervisning for organisasjoner, samarbeidspartnere og skoleklasser.

Her vil du finne årsmeldinger og brosjyrene våre, samt ledige stillinger.

 

 • Våre formål
  • Å yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i mishandlingssituasjoner
  • Å synliggjøre og bekjempe privat vold
  • Å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende
  • Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det ordinære hjelpeapparat

   

  Alle ansatte har taushetsplikt etter «Forvaltningsloven», og opplysningsplikt etter «Lov om barnevernstjenester».

 • Årsmelding

  Nedenfor finner du årsmelding for Krise- og incestsenteret i Follo. Klikk for å laste ned PDF-versjon.

 • Brosjyrer

  Her finner du brosjyrer for voksne og barn. Klikk for å laste ned PDF-utgave.

 • Selskapsstrategi og økonomiplan

  Her finner du vår selskapsstrategi og vår økonimoplan.

  /app/uploads/2019/01/Selskapsstrategi.jpg
  /app/uploads/2019/01/Økonomiplan.jpg
 • Ledige stillinger

  Ledige stillinger ved Krise og incestsenteret i Follo

  Vi har følgende ledige stillinger:
  1. Ledig vikariat i ca 20 % turnusstilling frem til 20.10.21
  2. Ledig vikariat i ca 20 % turnusstilling frem til 01.09.21
  3. Fast turnusstilling i ca 20 % fra 01.12.20
  4. Fast turnusstilling i ca 20 % fra 01.12.20

  Stillingene består av arbeid hver tredje helg.

  Følgende vakter er fordelt i disse stillingene:
  Torsdag aftenvakt kl. 15.00-21.00
  Dagvakter lørdag og søndag 08.00-15.30
  Aftenvakt fredag, lørdag og søndag 15.00-22.30
  Nattevakt fredag, lørdag og søndag 22.00-08.30 – vaktene er hvilende fra 01.00 til kl. 07.00
  Bakvakt i helg- disse går fra fredag kl 15.00 til mandag morgen kl 08.00. Bakvakt/hjemmevakt er betalt 1:5.

  De vi søker må ha helsefaglig bakgrunn/ fagbrev.
  Bakvaktene må kunne møte på senteret innen 30 minutter ved uttrykning.
  Personlig egnethet vil bli vektlagt.
  Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

  Stillingen er lønnet som fagarbeider kr. 360 700 – 430 000.

  Søknadsfrist: 05.10.20
  Søknad med cv sendes til anne.k@kisif.no

  Ved spørsmål angående stillingene kontakt Anne O, eller Anne K på dagtid – tlf: 64 97 23 00