Krise- og incestsenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap. Senteret ligger i Ås og eies og drives av kommunene Ås, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Vestby og Enebakk.

Vi tilbyr samtaletilbud til barn og voksne, selvhjelpsgruppe og botilbud til barn og voksne. Vi holder også kurs og undervisning for organisasjoner, samarbeidspartnere og skoleklasser.

Her vil du finne årsmeldinger og brosjyrene våre, samt ledige stillinger.

 

 • Våre formål
  • Å yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i mishandlingssituasjoner
  • Å synliggjøre og bekjempe privat vold
  • Å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende
  • Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det ordinære hjelpeapparat

   

  Alle ansatte har taushetsplikt etter «Forvaltningsloven», og opplysningsplikt etter «Lov om barnevernstjenester».

 • Årsmelding

  Nedenfor finner du årsmelding for Krise- og incestsenteret i Follo. Klikk for å laste ned PDF-versjon.

 • Brosjyrer

  Her finner du brosjyrer for voksne og barn. Klikk for å laste ned PDF-utgave.

 • Selskapsstrategi og økonomiplan

  Her finner du vår selskapsstrategi og vår økonimoplan.

  /app/uploads/2019/01/Selskapsstrategi.jpg
  /app/uploads/2019/01/Økonomiplan.jpg
 • Ledige stillinger

  Vi søker sommervikarer i turnusarbeid fra 1. juni 2021 – 1. september 2021
  Arbeidstid i helger: dagtid, kveldstid, natt og bakvakt. Arbeid på ukedager: aftenvakter, nattevakter og bakvakter.

  Krav til kvalifikasjoner:

  • Vi søker etter arbeidsterapeuter med minimum grunnfag i helse/miljø, eller relevant utdannelse
  • Erfaring med å arbeide med mennesker i krise
  • Må kunne rykke ut på bakvakt og være på jobb innen maks 30 minutter
  • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

   

  Søknadsfrist 20. mars
  Henvendelser rettes til Anne K pr. mail anne.k@kisif.no