Hvem er vi og hvem er vi for?
Krise- og incestsenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap. Senteret ligger i Ås og eies og drives av kommunene Ås, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Vestby og Enebakk.

Her vil du finne årsmeldinger og brosjyrene våre, samt ledige stillinger.

 • Våre formål
  • Å yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i mishandlingssituasjoner
  • Å synliggjøre og bekjempe privat vold
  • Å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende
  • Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det ordinære hjelpeapparat

   

  Alle ansatte har taushetsplikt etter “Forvaltningsloven”, og opplysningsplikt etter “Lov om barnevernstjenester”.

 • Årsmelding

  Nedenfor finner du årsmelding for Krise- og incestsenteret i Follo. Klikk for å laste ned PDF-versjon.

 • Brosjyrer

  Her finner du brosjyrer for voksne og barn. Klikk for å laste ned PDF-utgave.

 • Ledige stillinger

  Vi har følgende ledige stillinger ved Krise- og incestsenteret i Follo:

  Vikariat i 29,32 % turnusstilling frem til 06.01.19, med mulighet for forlengelse.
  Stillingen består av nattevakter og bakvakter med arbeid over fire helger over en tolv ukers turnus.

  Arbeidstider:
  Nattevakter fra kl 20:45 – 08:15 på hverdager. Vaktene er hvilende fra kl 01:00 – 06:00.

  Fredag/lørdag og søndag er arbeidstiden til nattevaktene fra kl 22:00 – 06:30. Fredag og lørdag med hvilende vakt fra kl 01:00 – 07:00.

  Søndagsvakten er fra kl 22:00 – 08:15 med hvilkende vakt fra kl 01:00 – 06:00.

  Bakvakt er hjemmevakt fra kl 21:00 – 08:00 tirsdag og torsdag, fra kl 17:00 – 08:00 på mandag og onsdag og fra kl 15:00 fredag til kl 08:00 mandag morgen. Disse vaktene er betalt 1:5.

  Den vi søker må ha helsefaglig bakgrunn/fagbrev og kan ikke bo lenger unna KISiF enn 30 minutters kjøring.
  Personlig egnethet vil bli vektlagt. Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

  Stillingen er lønnet som fagarbeider kr. 339.700 til kr 401.200.

  Søknadsfrist: 06.07.18
  Søknad med CV sendes til anne.k@kisif.no

  Ved spørsmål angående stillingen kontakt Anne K på mail eller på tlf. 64 97 23 00 fra 02.07.18.