I menyen til venstre kan du lese om våre samtaletilbud til barn og voksne, selvhjelpsgrupper, og om vårt botilbud.  Vi holder også kurs og undervisning for organisasjoner, samarbeidspartnere og skoleklasser.