Møter du flyktninger som er utsatt for vold i nære relasjoner eller menneskehandel?

Krise- og incestsenteret i Follo har mottatt ekstra midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å bistå kommuner i forbindelse med den økte tilstrømningen av flyktninger som følge av krigen i Ukraina.

Prosjektperioden løper ut juli 2023, og dette er det vi kan tilby:

  • Utadrettet informasjonsarbeid om vårt tilbud til mennesker i krise, samt kompetanse på vold i nære relasjoner og menneskehandel.
  • Samtaler med enkeltpersoner i krise, utsatt for vold og/eller menneskehandel.
  • Et trygt, midlertidig botilbud, samt oppfølging til flyktninger som er utsatt for vold i nære relasjoner og/eller menneskehandel.
  • Sosiale aktiviteter for flyktninger (voksne og barn).
  • Kompetanse om foreldrestøtte knyttet til omsorg for egne barn.
  • Tolketjenester og kostnader som følge av dette.

Da kun utvalgte krisesentre i landet har fått innvilget ekstra midler til dette arbeidet, bistår vi også nærliggende krisesenter/kommuner ved behov. Vi kan tilby og yte bistand på huset, på flyktningmottak eller i andre relevante tjenester.

Ønsker du å booke foredraget “Hva er vold, og hva kan normale reaksjoner etter å ha blitt utsatt for vold være?” – vennligst se vår bookingkalender og huk av for “Ukrainaprosjekt” ved bestilling.

Jobber du med flyktninger i krise og ønsker å vite mer om prosjektet og hva vi kan tilby din kommune? Kontakt oss på post@kisif.no eller telefon 64 97 23 00.

Er du flyktning og trenger noen å snakke med eller et trygt, midlertidig bosted? Kontakt oss i dag. Vi er her for deg – hele året, hele døgnet.