Botilbud til barn, unge og voksne er en av tjenestene vi tilbyr. Barn kan, sammen med en voksen, komme og bo hos oss i en periode, dersom de opplever vold eller seksuelle overgrep i familien. Vi gir også kortvarig og midlertidig botilbud til personer og deres barn som er utsatt for, eller står i fare for vold og/eller overgrep.

 

Botilbud til barn og unge

Hvis du ikke er trygg hjemme der du bor fordi du lever med vold eller seksuelle overgrep i familien, kan du komme og bo hos oss for en periode, sammen med en voksen (forelder eller foresatt). Når du bor hos oss vil du få din egen kontaktperson som du kan snakke med om hvordan du har det, og om det som er vondt og vanskelig. Vi prøver å ordne det sånn at du kan leve så normalt som mulig så lenge du bor hos oss. Vi hjelper til med å ordne transport til skolen din og du kan fortsette å være med venner og gå på fritidsaktiviteter, hvis det er trygt for deg. Det er den voksne som du bor her sammen med som har ansvaret for deg.

Botilbud til voksne

Vi gir et kortvarig og midlertidig botilbud til personer og deres barn, som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for vold og/eller overgrep. Botiden kan vare i inntil fire uker. Alle beboerrom har eget bad og tilgang til kjøkken. Boenhetene for menn er fysisk adskilt, med egen inngang. Alle beboere får en egen primærkontakt som tilbyr samtaler og oppfølging og som formidler kontakt med det øvrige hjelpeapparatet, som advokat, politi, NAV, barneverntjeneste o.l. Vi tilbyr tolk til alle som trenger det.