Enesamtaler tilbys til barn, unge og voksne som har opplevd seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner. Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med oss.

 

Samtaletilbud til barn og unge

Vi vet mye om hvordan det er å være barn/ungdom og utsatt for seksuelle overgrep eller vold. Alle reagerer på forskjellige måter, men vi vet at mange sliter med å «fikse livet sitt» når hverdagen er vanskelig og hodet er fullt av vonde tanker. Da kan det være godt å snakke med en voksen som kjenner til disse problemene, og som kan trygge deg på at du har normale reaksjoner på det unormale du har opplevd. Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med oss.

Samtaletilbud til voksne

Vi har et samtaletilbud til alle som har opplevd ulike former for vold i nære relasjoner, eller som har vært utsatt for incest og/eller seksuelle overgrep. Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt.

Tilbudet gjelder også for pårørende til utsatte. Vi jobber etter prinsippet «Hjelp til selvhjelp», som betyr at vi sammen med brukeren kartlegger problematikken, og finner frem til brukerens egne evner og ressurser, som kan brukes til å løse problemene. Vi har taushetsplikt og du kan være anonym, dersom du ønsker det. Vi møter deg med respekt og forståelse, vi tilbyr tolk når det trengs, og vi vil lytte og støtte deg på veien mot de nye målene du setter deg.

Rettshjelptiltak som dekkes av Statens sivilrettsforvaltning

Krise- og incestsenteret tilbyr gratis råd og veiledning med advokat til personer som står i fare for, eller er utsatt for vold og eller seksuelle overgrep. Herunder voldtekt, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og menneskehandel.

Det er svært vanlig at det er behov for advokatbistand i disse sakene. Dersom det er behov bruker vi tolk i disse samtalene.

Vi kan tilby

  • Samtaler, råd og veiledning
  • Advokatvakt
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Hjelp til å utarbeide et forslag til samværavtale
  • Hjelp til å kontakte det øvrige hjelpeapparatet