Krise- og incestsenteret i Follo arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer og temadager. Noe er beregnet på hjelpeapparatet, samarbeidspartnere eller andre interesserte. Vi lager gjerne egne kurs og foredrag tilpasset den enkelte organisasjon, arbeidsplass eller skoleklasser – og vi kommer gjerne til dere.

 

Kurs for yrkesgrupper som arbeider med barn og unge

Krise- og incestsenteret i Follo har fokus på forebyggende arbeid blant barn og unge. Vi ønsker at det skal bli en mer åpenhet rundt temaet vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, og at det blir en økt kunnskap om dette hos de som arbeider med barn og unge i Follo. I denne forbindelse tilbyr vi kursene «Våge å se – tørre å handle» for ansatte i skoler, barnehager, SFO, fritidsklubber og lignende:

Våge å se 1

Hva er vold og seksuelle overgrep?
Tegn og signaler hos barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.
Våre ulike roller – Hvordan skal vi handle?

 

Våge å se 2

Hvordan legge til rette for at barn forteller om vanskelige hendelser?
Hvordan spørre barn om vold og seksuelle overgrep?
Hva gjør at barn ikke forteller om vold og seksuelle overgrep?

 

Undervisning om vold og seksuelle overgrep for elever på 4. og 6. trinn

Vi ønsker at barn og unge skal få en økt kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og tilbyr derfor undervisning til alle elever på 4. og 6. trinn i Follo. For oss er det viktig at det fokuseres på dette temaet for å forebygge at barn og unge blir bærende på vanskelige opplevelser, og ikke får den hjelpen de trenger. I undervisningen vil vi komme innom ulike temaer knyttet opp mot vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Vi snakker om hva seksuelle overgrep og vold er, og hvem elevene kan si i fra til, dersom de opplever noe som er vanskelig. Vi snakker om viktigheten av å snakke med noen voksne, og om hva som skjer når man forteller om sine opplevelser. Vi har hele tiden fokus på at det aldri er barnets skyld om det utsettes for overgrep eller vold, men at dette er fullt og helt den voksnes ansvar.

 

Ønsker dere et kurs i et av temaene? Kontakt oss for nærmere avtale.