Kontakt oss direkte på telefon 64 97 23 00 for råd, veiledning, samtaletilbud, botilbud eller en timeavtale.

Ønsker du generelle opplysninger om Krise- og incestsenteret i Follo og vårt arbeid, er du velkommen til å sende oss en e-post.

Tlf: 64 97 23 00
Epost: post@kisif.no
Adresse: Langbakken 9, 1434 Ås

Sensitiv informasjon må ikke sendes via e-post. E-post er ikke et sikkert kommunikasjonsmiddel, og informasjon som sendes på e-post uten kryptering kan bli plukket opp og lest av uvedkommende.