«Nettverket» er en sosial møteplass for voksne og barn som bor/har bodd, eller benytter seg av samtaletilbudet på Krise- og Incestsenteret i Follo.

Mange personer som har levd lenge i mishandlingsforhold har i løpet av den perioden mistet store deler av nettverket sitt. De må ofte begynne på nytt når de flytter ut fra Krise- og incestsenteret. Disse menneskene har spesielt stor glede og nytte av «Nettverket», og mange vennskap har blitt knyttet opp igjennom årene.

Nettverket møtes på kveldstid til aktiviteter både på- og utenfor senteret. Når det er aktiviteter på senteret er de voksne sammen med andre voksne, mens barna er på «Kroken» – barnas avdeling, hvor de har sine egne aktiviteter. Ved andre anledninger drar nettverket ut på aktiviteter utenfor senteret, som for eksempel Disney on ice, teater, kino eller bowling.