Selvhjelpsgrupper er grupper med personer som har opplevd lignende problematikk, og som sammen får støtte og hjelp til å mestre livet, uttrykke følelser og bygge trygge relasjoner.

Mange som har gått i enesamtaler hos oss ønsker å fortsette i en selvhjelpsgruppe. 
Felles for de som går i gruppen er at de har opplevd lignende problematikk.
 Selvhjelpsgruppen er et sted for utvikling og vekst for den enkelte og for gruppen.

Målet med gruppen er at hver enkelt kan få hjelp og støtte til å mestre livet bedre. En del av dette er å klare å uttrykke følelser, og å bygge trygge relasjoner.
 Gruppen styres av to ansatte og det er deltagerne som velger hvilke temaer vi skal snakke om. 
Møtene varer ca. 2 ½ time og vi møtes vanligvis 8 ganger.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du tenker at dette er interessant for deg, eller om du vil vite mer om grupper.